Şirket Kuracak Olan Girişimci İşkadınlarının Yapacağı İşlemler

İş fikrini bulma, geliştirme, güçlü ve zayıf yönleri değerlendirme, pazarı analiz etme, uygun iş yerini seçme derken girişimci iş kadını şirketleşme aşamasına gelir. Aslında en önemli kısımları çoktan aşmış, yaratıcı fikirlerinin meyvesini yiyeceği zamanlar yaklaşmıştır. Bundan sonra kanuni gerekleri yerine getirecek, usulune uygun şekilde işletmesini kuracak ve ticari faaliyetine başlayacaktır.

Girişimci iş kadını şirketleşme aşamasına geldiğinde öncelikle güvenilir bir mali müşavir ile anlaşmalıdır. Çünkü şirketleşme sürecinin en önemli maddesi güvenilir bir mali müşavir ile anlaşmaktır. Çünkü şirketin kuruluş işlemlerini en iyi takip edecek, vergisel ve hukuki yükümlülükleri yerine getirilmesi için yol gösterecek kişi mali müşavirdir. Şirket kurmaya kadar verdiğinizde öncelikle şirketinizin türünü belirleyin. Eğer bu kararı mali müşavirinizle anlaştığınızda henüz vermediyseniz, ondan da destek alabilirsiniz. Ama ilk önce kuracağınız işletme bir şahıs işletmesi mi olacak yoksa bir sermaye şirkeyi mi olacak, onu belirlemelisiniz. Kuruluşu daha pratik, masrafı daha az olan bir seçenek isteyenlerin, şahıs işletmelerini seçmelerinde fayda var.

Sahış şirketi değil de bir sermaye şirketi kurulacaksa ana sözleşme hazırlanması çalışması ile devam ediyor. Kurulacak şirketin; unvanı, merkez adresi, şirket müdür ve kurucularının isimleri, ortak var ise hisse tutarları (Limited şirket kuruluyorsa en az bir ortak yeterlidir), sermayenin miktarı ve ortaklardan birinin ayrılması halinde kar dağıtımının nasıl olacağı belirlenmelidir. Bir sermaye şirketi kurulmaya karar verilmişse, mali müşavir, ana sözleşmeyi hazırlar ve Mernis sisteminden onay aldıktan sonra, notere onaya götürür. Nüfus cüzdanı örneği ve imza beyanı da alındıktan sonra noter ile ilgili işlemler tamamlanıdır. Sonraki aşamada mali müşavir, mükelleften aldığı vekalet ile vergi dairesine gider. Veya mükellef de bizzat gidebilir. Aynı gün içinde bildirilen sermaye miktarının ¼’ü bankada bloke edilmeli ve bankadan alınacak blokaj yazısı Ticaret Sicil Memurluğu’na iletilmelidir. Bu blokaj kuruluş işlemleri sonrası kaldırılıp, para iade edilebilir. Aynı zamanda Rekabet Kurumu’na pay yatırılmalı ve dekontu Ticaret Sicil Memurluğu’na ulaştırılmalıdır. Ardından Ticaret Sicil Memurluğu’na gidilir. Götürülmesi gereken evrak listesini mali müşavir bildirecektir. Ticaret Sicil Memurluğu onay verdikten sonra tescil yazı , sicil tasdiknamesi ve faaliyet izin belgesi teslim alınmalıdır. Sonraki aşamada notere gidilip imza sirküleri hazırlanır. Ayrıca muhasebe defterleri de notere onaylatılır. Tescil işlemi tamamlandıktan sonra vergi dairenize başvuru yaparak işe başlama bildirimi yapılmalıdır. Vergi dairesinden gelen yoklama memurunun ardından kuruluş işlemleri tamamlanır. Mali müşavir internetten vergi levhasını alabilir.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *